Garantija

Pneimatiskie un elektroinstrumenti

Ražotāja 12 mēnešu garantija pēc pirkuma datuma, attiecināma tikai uz konstatētu nekvalitatīvu ražošanas izejmateriālu vai izgatavošanas defektu.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ:

Ražotāja garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), lādētājiem un piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

Nododot instrumentu garantijas remontā, obligāti ir jāuzrāda pirkuma dokuments, kurā ir norādīts instrumenta modelis un sērijas numurs.

Ražotāja 12 mēnešu garantija neattiecas uz instrumenta dilstošajām detaļām, kuru nolietojums ir radies normālas lietošanas rezultātā.

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas.